Báo cáo ngành

Trang chủ » Báo cáo ngành » Báo cáo cập nhật ngành Nhiệt điện

Báo cáo cập nhật ngành Nhiệt điện

22/02/2016

Chuyên mục: Báo cáo ngành

Báo cáo sử dụng 3 phương pháp định giá thông dụng là DCF, P/E và P/B để định giá 4 cổ phiếu NT2, PPC, BTP, và NBP. Kết quả chỉ ra rằng giá hợp lý cho NT2 là 33.500 đồng/cp, cao hơn 27% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm; Giá hợp lý cho PPC là 18.700 đồng/cp, cao hơn 7% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nẵm giữ; Giá hợp lý cho BTP là 15.300 đồng/cp, cao hơn 33% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua; Giá hợp lý cho NBP là 12.700 đồng/cp, thấp hơn 24% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Bán.

Nguồn báo cáo: CTCP Chứng khoán Đông Nam Á - ASEANSC

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – NT2; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại – PPC; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa – BTP; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – NBP.

Chi tiết: Download báo cáo 

Thời gian phát hành: 02/2016

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietnam Report thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của Vietnam Report; Vietnam Report không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

 

  
;

Văn bản gốc


;