Dữ liệu kinh tế ngành

Trang chủ » Dữ liệu kinh tế ngành » Infographic: 3 điểm nổi bật từ FAST500

Infographic: 3 điểm nổi bật từ FAST500

16/03/2016

Tăng trưởng và phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu của tất cả các nước trên thế giới, là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của mỗi quốc gia.  Tăng trưởng và phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu của tất cả các nước trên thế giới, là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của mỗi quốc gia.  Đối với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế còn là điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước đang phát triển và phát triển. 

 Tăng trưởng kinh tế thể hiện bằng sự tăng lên về số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất ra nó, do đó tăng trưởng kinh tế là tiền đề vật chất để giảm bớt tình trạng đói nghèo. Tăng trưởng kinh tế nhanh là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với mọi quốc gia trên con đường vượt lên để khắc phục sự lạc hậu, hướng tới giàu có, thịnh vượng. Năm 2016, kinh tế Việt Nam bước vào con đường hội nhập, các doanh nghiệp được dự báo sẽ duy trì tốt đà tăng trưởng và tiếp tục mở rộng thị phần kinh doanh trong năm nay. 

Dưới đây là Infographic: 3 điểm nổi bật từ FAST500 - Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2016 do Vietnam Report thực hiện, infographic giúp người đọc có cái nhìn tổng quát hơn về nhóm các doanh nghiệp tăng trưởng. Và trong năm 2016, năm của kinh tế hội nhập , các doanh nghiệp Việt Nam hứa hẹn sẽ có những bước chuyển mình táo bạo để tiếp tục hòa nhập với xu thế tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Hoàng Yến

Vietnam Report

  
;

Văn bản gốc


;