Phát triển mở rộng thị trường: Yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Phát triển mở rộng thị trường: Yếu tố sống còn của doanh nghiệp...

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường cùng với những biến động bất thường từ bên ngoài là phép thử khả năng chống chọi và vươn dậy của mỗi doanh nghiệp. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải sâu sát thị trường, coi việc tìm kiếm, phát triển và mở rộng thị trường là nhiệm vụ sống còn;

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOPARK DElta.Vnr TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CTCP Thienlong.fast
CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE CƠ ĐIỆN netwcons 2 SONADEZI2 vitto2

Báo cáo

27/04/2021: Báo cáo ngành Bất động sản - Xây dựng năm 2021: Phục hồi và tăng tốc

27/04/2021: Báo cáo ngành Bất động sản - Xây dựng năm 2021: Phục hồi và tăng tốc

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh khó khăn đó, các doanh nghiệp B...

27/04/2021: Báo cáo Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2021: Doanh nghiệp Việt Nam và Công cuộc chuyển đổi số giai đoạn hậu COVID-19

27/04/2021: Báo cáo Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2021: Doanh nghiệp Việt Nam và Công cuộc chuyển đổi số giai đoạn hậu COVID-19

Nhờ những nỗ lực khởi động chương trình chuyển đổi số quốc gia, năm 2020, quy mô kinh tế số của Việt Nam ước đạt 14 tỷ USD (đóng góp khoảng 5...

08/01/2021: Báo cáo thường niên White Paper: Kinh tế Việt Nam 2021: Doanh nghiệp lớn Việt Nam và Động lực tăng trưởng 2021

08/01/2021: Báo cáo thường niên White Paper: Kinh tế Việt Nam 2021: Doanh nghiệp lớn Việt Nam và Động lực tăng trưởng 2021

Sách trắng song ngữ “Kinh tế Việt Nam 2021: Doanh nghiệp lớn Việt Nam và Động lực tăng trưởng 2021” là sản phẩm do Vietnam Report c&ugr...

22/10/2020: Báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2020: Tái cấu trúc - Phục hồi đà tăng trưởng trong thời kỳ bình thường mới

22/10/2020: Báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2020: Tái cấu trúc - Phục hồi đà tăng trưởng trong thời kỳ bình thường mới

Trải qua làn sóng dịch COVID-19, thế giới đang vận hành theo cách hoàn toàn khác và Việ...

bds phat dat Viettel construction
CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS
;

Văn bản gốc


;