Báo cáo thường niên

Trang chủ » Báo cáo thường niên » 12/04/2017: Báo cáo thường niên Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2017

12/04/2017: Báo cáo thường niên Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2017

12/04/2017

Báo cáo Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2017 do Vietnam Report phát hành là tập hợp các bài nghiên cứu và phân tích về cơ hội và thách thức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và một số ngành triển vọng trong thời gian tới. Đồng thời báo cáo cũng ghi nhận những đánh giá, nhận định của doanh nghiệp xung quanh vấn đề tăng trưởng và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp trước tình hình môi trường kinh doanh biến động ngày nay.

DOWNLOAD BẢN FULL BÁO CÁO

Năm 2017, Việt Nam bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi nền kinh tế phải có một bước chuyển căn bản về chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để hội nhập thành công và phát triển bền vững.  Để đáp ứng với các yêu cầu đặt ra từ công cuộc chuyển đổi này, các doanh nghiệp Việt Nam phải đóng vai trò nòng cốt, kết hợp được hài hòa chiến lược trong sản xuất, kinh doanh đi liền với trách nhiệm xã hội và cộng đồng hướng tới sự thịnh vượng chung của đất nước.

Trước bối cảnh đó, Vietnam Report đã tiến hành nghiên cứu và xuất bản cuốn Báo cáo song ngữ Báo cáo tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam 2017 nhân sự kiện công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – FAST500Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp thịnh vượng Việt Nam – BP500. Bên cạnh việc đưa ra những phân tích chuyên sâu về cơ hội và thách thức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và một số ngành triển vọng dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Việt Nam, Vietnam Report cũng đã tiến hành điều tra ý kiến phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, từ đó ghi nhận những đánh giá, nhận định của doanh nghiệp xung quanh vấn đề tăng trưởng và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ban biên tập Vietnam Report hi vọng rằng, cuốn Báo cáo tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam 2017 xuất bản tháng 4/2017 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và toàn thể độc giả nói chung.

  
;

Văn bản gốc


;