Báo cáo thường niên

Trang chủ » Báo cáo thường niên » 18/04/2018: Báo cáo thường niên Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2018

18/04/2018: Báo cáo thường niên Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2018

18/04/2018

Năm 2018, với những dự báo khá lạc quan về tăng trưởng kinh tế cũng như đối với thương mại toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam được nhận định sẽ có những bước chuyển mình tích cực, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và gia tăng xuất khẩu.

 
 

DOWNLOAD BẢN FULL BÁO CÁO

Trong nước, những yếu tố thuận lợi cơ bản như kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; việc cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, giảm chi phí sản xuất… dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ được kì vọng sẽ phát huy hiệu quả, hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức 6,5% - 6,7% trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, bảo vệ môi trường... thì nền kinh tế năm 2018 sẽ tạo đà cho doanh nghiệp tăng trưởng, tạo tiền đề cho đất nước thịnh vượng.

Trước bối cảnh đó, Vietnam Report đã tiến hành nghiên cứu và xuất bản cuốn Báo cáo song ngữ Báo cáo tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam 2018 nhân sự kiện công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – FAST500Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp thịnh vượng Việt Nam – BP500. Bên cạnh việc đưa ra những phân tích chuyên sâu về cơ hội và thách thức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và một số ngành triển vọng dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế tại Việt Nam, Vietnam Report cũng đã tiến hành điều tra ý kiến phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, từ đó ghi nhận những đánh giá, nhận định của doanh nghiệp xung quanh vấn đề tăng trưởng và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ban biên tập Vietnam Report hy vọng Báo cáo tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam 2018 xuất bản tháng 04/2018 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và toàn thể độc giả nói chung.

 

  
;

Văn bản gốc


;