6 thách thức của nông nghiệp công nghệ cao

6 thách thức của nông nghiệp công nghệ cao...

Theo các chuyên gia, để phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) một cách bền vững và hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan như Chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nông dân trong việc thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ.

Báo cáo

Hồ sơ 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam_Phiên bản 2024

Hồ sơ 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam_Phiên bản 2024

Năm 2024 là năm thứ mười bảy liên tiếp, bộ Ấn phẩm “Hồ sơ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” được Công ty cổ ...

Báo cáo thường niên Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2024: Tái thiết năng lực cạnh tranh: tìm kiếm cơ hội tăng trưởng

Báo cáo thường niên Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2024: Tái thiết năng lực cạnh tranh: tìm kiếm cơ hội tăng trưởng

Báo cáo Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2024: Tái thiết năng lực cạnh tranh: tìm kiếm cơ hội tăng trưởng là sản phẩm do Vietnam Report c...

Báo cáo thường niên White Paper: Kinh tế Việt Nam 2024: Cộng hưởng nỗ lực, tạo đà bứt phá

Báo cáo thường niên White Paper: Kinh tế Việt Nam 2024: Cộng hưởng nỗ lực, tạo đà bứt phá

Sách trắng song ngữ “Kinh tế Việt Nam 2024: Cộng hưởng nỗ lực, tạo đà bứt phá” là sản phẩm do Vietnam Report cùng nh&oacu...

Báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2023: Tăng trưởng lợi nhuận bền vững: Định vị doanh nghiệp giữa biến động

Báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2023: Tăng trưởng lợi nhuận bền vững: Định vị doanh nghiệp giữa biến động

Báo cáo song ngữ Vietnam Earnings Insight 2023 với chủ đề “Tăng trưởng lợi nhuận bền vững: Định vị doanh nghiệp giữa biến động” là sản phẩm do Vietnam Report c...

Banner default
KDH VBI
;

Văn bản gốc


;