Tin tức

Trang chủ » Tin tức » BGF - MDI: Công bố Khế Ước Xã Hội cho Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo

BGF - MDI: Công bố Khế Ước Xã Hội cho Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo

09/09/2020

Chuyên mục: Tin tức In trang

Ngày 9/9/2020, Diễn đàn Toàn cầu Boston (Boston Global Forum), Viện Michael Dukakis (Michael Dukakis Institute), và AIWS.net đã chính thức công bố Khế Ước Xã Hội cho Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo (Social Contract for the AI Age), với sự bảo trợ của Bang Massachusetts, Đại học MIT, sự hợp tác của Liên Minh Lãnh Đạo Thế Giới.

Khế Ước Xã Hội cho Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo được công bố vào ngày 9/9/2020. Ảnh: BGF

Hội nghị của Liên Minh Đạo Thế Giới tổ chức từ ngày 16-18/9/2020, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, nhiều nhà sáng tạo, nhà tư tưởng hàng đầu sẽ thảo luận về Khế Ước Xã Hội Cho Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo. Mười đồng tác giả: Thống đốc Michael Dukakis, Diễn đàn Toàn cầu Boston, Tổng thống Vaira Vike Freiberga, Latvia và Liên Minh Lãnh Đạo Thế Giới , Cha đẻ Internet Vint Cerf, Giáo sư Nazli Choucri (MIT), Thủ tướng Zlatko Lagumdzija, Bosnia và Herzegovina, Nguyễn Anh Tuấn, Diễn đàn Toàn cầu Boston, Giáo sư Thomas Patterson, Đại học Harvard, Giáo sư Alex Pentland, Đại học MIT, Marc Rotenberg, Viện Michael Dukakis, Giáo sư David Silbersweig, Đại học Harvard.

10 đồng tác giả Khế Ước Xã hội cho Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo. Ảnh: BGF

Vietnam Report trân trọng giới thiệu bản chính của Khế Ước Xã Hội cho Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo, sau khi version 1.0 đã được công bố ngày 5/5/2020 và được thảo luận tại Bàn Tròn Của Liên Minh Lãnh Đạo Thế Giới ngày 12/5/2020, và tại Bàn Tròn Ngày Hiến Chương Liên Hợp Quốc 26/6/2020, đã tiếp tục phát triển, bổ sung, hoàn thiện để có bản chính thức vào ngày 9/9/2020. 

Xem toàn văn Khế Ước Xã Hội Cho Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo tại đây: Social Contract for the AI Age

Vietnam Report

Theo Boston Global Forum

  
;

Văn bản gốc


;