18/04/2018: Báo cáo thường niên Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2018

Năm 2018, với những dự báo khá lạc quan về tăng trưởng kinh tế cũng như đối với thương mại toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam được nhận định sẽ có những bước chuyển mình tích cực, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và gia tăng xuất khẩu.

 
 

18/04/2018 Read more > | lượt xem : 1216

19/01/2018: Báo cáo thường niên White Paper 2018 : Nền Kinh tế số và Quốc gia Khởi nghiệp

Sách trắng song ngữ “Báo cáo thường niên: Nền kinh tế số và Quốc gia khởi nghiệp” là sản phẩm do Vietnam Report cùng nhóm chuyên gia phối hợp xuất bản nhân sự kiện Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017 – Bảng xếp hạng VNR500. Nội dung của Báo cáo tập trung chủ yếu vào việc phân tích tình hình biến động kinh tế trong năm 2017 – những kết quả đã đạt được và những khó khăn còn tồn tại, về nền tảng và rào cản của quá trình số hóa ở nước ta hiện nay, về làn sóng khởi nghiệp – nhất là khởi nghiệp sáng tạo – đang phát triển mạnh mẽ. 

19/01/2018 Read more > | lượt xem : 3644

23/11/2017: Báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2017: Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế năm 2017-2018

Để tồn tại và thành công trong nền kinh tế, vấn đề tăng trưởng và sinh lời luôn là những yếu tố mà các doanh nghiệp phải cân nhắc để có thể thu hút khách hàng và nhà đầu tư. Đặc biệt, khả năng sinh lời chính là yếu tố quyết định sống còn đến tình hình phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn, là mục tiêu cơ bản và tất yếu của hoạt động kinh doanh mà mọi doanh nghiệp đều hướng đến.

23/11/2017 Read more > | lượt xem : 2969

18/07/2017: Báo cáo thường niên góc nhìn CEO Việt Nam 2017

Báo cáo song ngữ Vietnam CEO Insight 2017 với chủ đề Cuộc Chuyển đổi Thế kỉ 21 – Tư duy quản lý thế giới mới là ấn bản đặc biệt của Vietnam Report được phát hành trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị thường niên Vietnam CEO Summit 2017. Báo cáo là tập hợp các bài phỏng vấn, quan điểm, phân tích những xu hướng mới, cách thức để các nhà quản lý thay đổi tư duy và cách nhìn nhận trước cuộc Đại chuyển đổi thế kỷ 21 đang diễn ra.

 

18/07/2017 Read more > | lượt xem : 2683

12/04/2017: Báo cáo thường niên Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2017

Báo cáo Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2017 do Vietnam Report phát hành là tập hợp các bài nghiên cứu và phân tích về cơ hội và thách thức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và một số ngành triển vọng trong thời gian tới. Đồng thời báo cáo cũng ghi nhận những đánh giá, nhận định của doanh nghiệp xung quanh vấn đề tăng trưởng và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp trước tình hình môi trường kinh doanh biến động ngày nay.

12/04/2017 Read more > | lượt xem : 3260


;