Báo cáo phân tích tài cổ phiếu của công ty CP FPT

BSC vẫn duy trì khuyến nghị đầu tư Trung và Dài hạn cổ phiếu FPT, giá mục tiêu 51.000 đồng như trong BC triển vọng Ngành Q3. BSC cho rằng hoạt động kinh doanh của FPT trong 6T đầu năm năm 2016 chưa có nhiều chuyển biến tích cực. 

06/08/2016 Read more > | lượt xem : 1488

Dự báo thị trường 6 tháng cuối năm 2016 và kịch bản thị trường trong chu kỳ kinh tế 2016-2019

Trong dự báo thị trường cho năm 2016 trong MBS Talk 9, Chiến lược thị trường cũng đã đưa ra dư báo khả năng thị trường sẽ đạt mốc 670 điểm +/- dự kiến vào giữa và cuối năm nay theo mẫu hình sóng Elliot. Tuy nhiên, chỉ sau 7 tháng hồi phục và tăng trưởng thị trường đã đạt mốc điểm cao nhất 681.8 điểm vào 14/7/2016 .

29/07/2016 Read more > | lượt xem : 1132

Báo cáo phân tích Ngành ô tô

Ngành Ô tô trong thời gian tới sẽ chịu tác động rất nhiều bởi sự thay đổi trong chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng vẫn ổn định do nhu cầu tăng cao khi thu nhập của người dân tăng lên cũng như để phục vụ cho hoạt động thương mại, vận tải ngày càng mở rộng

16/07/2016 Read more > | lượt xem : 3387

Báo cáo cập nhật ngành Bất động sản

Thị trường bất động sản nửa cuối năm 2016 được dự báo vẫn tiếp tục sôi động với nhiều dự án lớn được triển khai và các chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Ngoài ra thị trường trong thời gian tới sẽ có sự phân khóa theo vị trí và một số yếu tố vĩ mô có khả năng tác động đến thị trường

09/07/2016 Read more > | lượt xem : 1988

Tỷ giá hậu Brexit 06/2016

Báo cáo này đánh giá diễn biến của tỷ giá trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố chế độ tỷ giá trung tâm vào đầu năm 2016, để từ đó bước đầu đưa ra những nhận định về hiệu lực của cơ chế điều hành tỷ giá mới trong mối tương quan với năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu và những thay đổi cần có đối với cơ chế này để tỷ giá trở nên linh hoạt hơn. Thêm vào đó, báo cáo cũng cập nhật ảnh hưởng của sự kiện Brexit và đặt trong bức tranh chung với các biến số khác, đặc biệt là lạm phát, để đưa ra một số dự báo diễn biến tỷ giá trong thời gian tới

02/07/2016 Read more > | lượt xem : 1226


;