Đầu tư

Tiềm năng lợi nhuận đến từ lối sống “công nghiệp”

Cùng với sự phục hồi của đà tăng trưởng kinh tế, sức cầu cho sản phẩm ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam đã có những dấu hiệu tăng trưởng tốt. Sả...

Đầu tư

Bài toán lợi nhuận cho ngành hàng tiêu dùng nhanh

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods - FMCG) bao gồm những công ty sản xuất các sản phẩm hàng tiêu dùng với đặc thù là sức bán ra lớ...


;