Dữ liệu kinh tế ngành

Trang chủ » Dữ liệu kinh tế ngành » Hồ sơ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam_Phiên bản 2015

Hồ sơ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam_Phiên bản 2015

13/06/2016

Năm 2015 là năm thứ tám liên tiếp, bộ Ấn phẩm "Hồ sơ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report JSC) phối hợp với Báo VietnamNet phát hành. Được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế về Hồ sơ kinh doanh và đầu tư. Ấn phẩm phiên bản 2015 bao gồm hồ sơ về các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong hai bảng xếp hạng VNR500: Bảng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về doanh thu và 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam về doanh thu.

 

Kế thừa những điểm mạnh trong 7 lần phát hành trước đây, Ấn phẩm Hồ sơ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" phiên bản 2015 sẽ tiếp tục là cẩm nang giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư tra cứu những thông tin quan trọng phục vụ các hoạt động marketing, đầu tư, mở rộng thị trường. Với bộ khung đã được định hình và được cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đánh giá cao trong 8 năm qua, phiên bản năm 2015 được xây dựng dựa trên các thông tin từ bộ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp từ các điều tra của Vietnam Report trong 2 năm 2013 và 2014. Trong đó bao gồm các phần:

1. Phần tổng quan:

Giới thiệu các thông tin cập nhật và chi tiết của doanh nghiệp, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website và Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ấn phẩm cũng cung cấp các thông tin về năm thành lập, vốn điều lệ và tình trạng niêm yết như là những thông tin bổ sung cho những đối tác quan tâm tới doanh nghiệp. Các thông tin trên sẽ được cập nhật liên tục tới thời điểm gần nhất tạo thuận lợi cho việc tra cứu và liên hệ của các đối tác quan tâm.

2. Phần ngành nghề chính:

Giới thiệu những dòng sản phẩm chính có đóng góp đáng kể vào doanh thu của doanh nghiệp và các thông tin về thị trường chính của doanh nghiệp

3. Phần quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh:

Cung cấp các thông tin về Tổng tài sản, Nguồn vốn chủ sở hữu, Tổng doanh thu và Số lượng lao động của doanh nghiệp. Các thông tin này được cung cấp dưới dạng các khoảng dữ liệu và được trích lọc từ Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của của Vietnam Report nhằm giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đánh giá một cách tổng quan về quy mô và "sức mạnh" của doanh nghiệp trên thị trường

4. Phần vị thế của doanh nghiệp trong ngành:

Phân tích và so sánh vị thế của doanh nghiệp trong ngành trực thuộc sử dụng phương pháp Benchmarking. Vị thế của doanh nghiệp trong ngành sẽ được đánh giá dựa trên các chỉ số về hoạt động tài chính của từng doanh nghiệp so với chỉ số  toàn ngành sử dụng các nguồn dữ liệu tin cậy kết hợp với nghiên cứu sâu của Nhóm nghiên cứu của Vietnam Report. Cùng với nững dữ kiện trong Phần Quy mô và Hoạt động SXKD, những thông số trong mục Vị thế doanh nghiệp sẽ là một nguồn tham khảo đáng tin cậy cho các đối tác trong khi hoạch định chiến lược kinh doanh và tìm kiếm cơ hội đầu tư

 

Liên hệ mua ấn phẩm: Chị Thủy - 0912248210

                                    Email: thuypham@vietnamreport.net

  
;

Văn bản gốc


;