Dữ liệu kinh tế ngành

Trang chủ » Dữ liệu kinh tế ngành » Hồ sơ 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam_Phiên bản 2015

Hồ sơ 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam_Phiên bản 2015

13/06/2016

Bảng xếp hạng các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST 500) hằng năm được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report)  và Báo VietnamNet công bố dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report với sự tư vấn của các chuyên gia, hội đồng cố vấn trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm và vinh danh những doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao và tăng trưởng nhanh nhất- những ngôi sao đang lên của nền kinh tế Việt Nam trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn hoạt động

Năm 2015 là năm thứ 5 liên tiếp, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam phối hợp với Báo VietnamNet sẽ biên tập và xuất bản Ấn phẩm song ngữ "Hồ sơ 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam". Ấn phẩm thường niên này được biên tập theo chuẩn mực quốc tế về  Hồ sơ kinh doanh và Đầu tư với mục đích giới thiệu các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong hai bảng xếp hạng: Bảng xếp hạng 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và Bảng Xếp hạng 500 DN vừa và nhỏ tăng trưởng nhanh  nhất Việt Nam.

Ấn phẩm này sẽ bao gồm các thông tin về bảng xếp hạng được công bố vào tháng 3/2015

1. Phần tổng quan:

Giới thiệu các thông tin cập nhật và chi tiết của doanh nghiệp, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website và Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ấn phẩm cũng cung cấp các thông tin về năm thành lập, vốn điều lệ và tình trạng niêm yết như là những thông tin bổ sung cho những đối tác quan tâm tới doanh nghiệp. Các thông tin trên sẽ được cập nhật liên tục tới thời điểm gần nhất tạo thuận lợi cho việc tra cứu và liên hệ của các đối tác quan tâm.

2. Phần ngành nghề chính: 

Giới thiệu những dòng sản phẩm chính có đóng góp đáng kể vào doanh thu của doanh nghiệp từ năm 2013 đến nay và các thông tin về thị trường chính của doanh nghiệp

3. Phần quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh

Cung cấp các thông tin về Tổng tài sản, Nguồn vốn chủ sở hữu, Tổng doanh thu và Số lượng lao động của doanh nghiệp. Các thông tin này được cung cấp dưới dạng các khoảng dữ liệu và được trích lọc từ Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của của Vietnam Report nhằm giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đánh giá một cách tổng quan về quy mô và "sức mạnh" của doanh nghiệp trên thị trường

4. Phần giới thiệu doanh nghiệp

Cung cấp những nét chính về doanh nghiệp, về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đặc biệt là bài học thành công tạo nên "sức tăng trưởng" của doanh nghiệp dưới góc độ nhìn nhận của một cơ quan đánh giá độc lập và khách quan

 

Liên hệ mua ấn phẩm: Chị Thủy - 0912248210

                                    Email: thuypham@vietnamreport.net

  
;

Văn bản gốc


;