Tin tức

Lạm phát là mối lo ngại hàng đầu của ngành ngân hàng năm 2022

Theo khảo sát của Vietnam Report, câu chuyện của ngành ngân hàng trong năm nay là vấn đề về chính sách và lạm phát là mối lo ngại hàng đầu trong những...

Tin tức

Lực đẩy giúp thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định

Việc thanh lọc, chấn chỉnh giúp thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước ổn định và phát triển được đánh giá là thiết thực, giải quyết nhiều nút thắt...

Tin tức

Góc nhìn toàn cảnh Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả (VIX50)

Những chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh biến động & Vai trò của công bố và minh bạch thông tin đối với việc phát triển uy tín thương hiệu....

Tin tức

Công bố Top 10 Công ty Công nghệ Uy tín năm 2022

Ngày 05/7/2022, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty Công nghệ Uy tín năm 2022....


Tin tức

Toàn cảnh ngành Ngân hàng 2021 và triển vọng 2022

Vietnam Report công bố phân tích về những thách thức cũng như thuận lợi đối với ngành Ngân hàng trong giai đoạn đại dịch COVID-19, đồng thời dự báo nh...

Post Video Post Pic

Tin tức

Công bố Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2022

Ngày 01/7/2022, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2022....

Post Video Post Pic

Tin tức

Công bố Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022

Ngày 29/6/2022, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín nă...

Post Video Post Pic

Tin tức

Nâng hạng và tăng chất cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Theo chuyên gia WB, trên thị trường cổ phiếu, nâng cấp thành thị trường mới nổi có thể đem lại thêm 10 tỷ USD đầu tư gián tiếp mới cho Việt Nam; riêng...

Post Video Post Pic

Tin tức

Triển vọng thị trường chứng khoán năm 2022: Bức tranh sáng - tối còn nhiều biến động

Với vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho cho Chính phủ, doanh nghiệp và là kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư, thị trường chứng khoán (TTCK...

Post Video Post Pic

;