Tin tức

Bứt tốc chặng cuối, xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 vượt 281 tỷ USD

Với con số ước đạt 281,47 tỷ USD trong năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam đã trở thành điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước vào n...

Tin tức

Nhiệm kỳ 2016 - 2020: Quy mô thu ngân sách vượt mục tiêu đề ra

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2020, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai quỵết liệt các giải pháp về thu ngân sách, nhờ đó, quy mô thu ngân sách được cải th...

Tin tức

Những hiệp định FTA nổi bật Việt Nam tham gia năm 2020

EVFTA, RCEP và UKVFTA là các hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn của Việt Nam và bổ trợ quan trọng cho các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như C...

Tin tức

Top 10 Công ty Du lịch và Top 5 Công ty Vận tải hành khách uy tín năm 2020

Ngày 16/12/2020, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty Du lịch và Top 5 Công ty Vận tải hành kh...


Tin tức

Ngành dược - Điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam trong Đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 diễn ra làm ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó có ngành Dược phẩm. Tuy vẫn gặp nhiều khó khăn, Dược phẩm là mộ...

Post Video Post Pic

Tin tức

Công bố Top 10 Công ty Thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2020

Ngày 03/12/2020, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Thức ăn chăn nuôi uy tín n...

Post Video Post Pic

Tin tức

Hóa giải điểm nghẽn logistics, nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp

Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng của các ngành dịch vụ logistics đạt 15-20%/năm, chiếm tỷ trọng 8-10% GDP. Cùng với đó, chi phí logistics giảm xuố...

Post Video Post Pic

Tin tức

Công bố Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2020

Ngày 26/11/2020, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2020....

Post Video Post Pic

Tin tức

Logistics Việt Nam hồi phục hậu COVID-19

Khảo sát thực hiện tháng 10-11/2020 cho thấy, năng lực hoạt động của 87% số doanh nghiệp tại thời điểm này đạt mức trên 60% so với trước đại dịch. ...

Post Video Post Pic

;