Tranh luận

Ý nghĩa của chuyển đổi kỹ thuật số đã phát triển như thế nào

Nhớ lại năm 2007, một thượng nghị sĩ trẻ của Hoa Kỳ tên là Barack Obama tuyên bố tranh cử tổng thống. Bong bóng nhà đất bắt đầu phát nổ. Apple đã phát...

Xu hướng

Lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số P2

Chưa có công ty bảo hiểm nào hoàn thành việc chuyển đổi kỹ thuật số - công cụ giúp khai thác triệt để sức mạnh của công nghệ kỹ thuật và định hình lại...

Xu hướng

Lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số- P1

Chưa có công ty bảo hiểm nào hoàn thành việc chuyển đổi kỹ thuật số - công cụ giúp khai thác triệt để sức mạnh của công nghệ kỹ thuật và định hình lại...

Xu hướng

Toàn cầu hóa trong thời kỳ chuyển đổi: Tương lai của chuỗi giá trị và thương mại-P2

Chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái định hình bởi sự gia tăng của nhu cầu và năng lực công nghiệp ở các nước đang phát triển cũng như làn sóng công n...


Tranh luận

2018 - năm kết thúc của khái niệm “thị trường mới nổi” (emerging market)?

Liệu 2018 có nên là năm kết thúc của khái niệm “thị trường mới nổi” (emerging market)? Hãy lắng nghe quan điểm của ông Kent Wertime, Co-CEO của Ogilvy...

Post Video Post Pic

Xu hướng

Toàn cầu hóa trong thời kỳ chuyển đổi: Tương lai của chuỗi giá trị và thương mại-P1

Chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái định hình bởi sự gia tăng của nhu cầu và năng lực công nghiệp ở các nước đang phát triển cũng như làn sóng công n...

Post Video Post Pic

Góc nhìn Chuyên gia

Kinh tế Việt Nam đứng trước thương mại toàn cầu đang thay đổi: Cơ hội hay thách thức?

Xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, điều này có thể là cơ hội, cũng có thể là thách thức cho các doanh nghiệp Việt ...

Post Video Post Pic

Tranh luận

Đổi mới ngành xây dựng thông qua cuộc cách mạng năng suất

Việc đổi mới ngành xây dựng đòi hỏi những hành động cần thiết và toàn diện thông qua việc áp dụng rộng rãi hơn các phương pháp sản xuất hàng loạt. ...

Post Video Post Pic

Tranh luận

Các công ty lớn với nỗi ám ảnh về năng suất và hiệu quả

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường nghĩ rằng “hiệu quả” và “năng suất” là hai từ đồng nghĩa với nhau. ...

Post Video Post Pic

;