Đầu tư

Bài toán lợi nhuận cho ngành hàng tiêu dùng nhanh

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods - FMCG) bao gồm những công ty sản xuất các sản phẩm hàng tiêu dùng với đặc thù là sức bán ra lớ...


;