Xu hướng

Chuyển đổi số và sự gia tăng của 'superjob'

Ngày nay, bối cảnh kinh doanh phát triển khiến các tổ chức phải chịu áp lực không ngừng đổi mới. Điều này đã làm cho chuyển đổi kỹ thuật số là ưu tiên...

Tranh luận

Nền kinh tế kỹ thuật số có thể phát triển bền vững?

Glenn Reynold, tác giả của An Army of Davids, viết: “Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự không phải là những công dân tham gia, đó là sự sẵn lòng của các ...

Tranh luận

Make in Vietnam: Vượt qua định kiến nghiệt ngã 'hàng ngoại mới xịn'

Tâm lý sính ngoại đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người Việt. Người Việt Nam chưa thể tin tự mình có thể làm ra những sản phẩm công nghệ hàng đầ...

Tranh luận

Chúng ta sẽ đi về đâu trong xã hội mở?Luật pháp, Công nghệ và Câu chuyện cho Tương lai

Từ những câu chuyện được chia sẻ, việc thực thi luật pháp và thông qua việc sử dụng các công nghệ, con người đã định hình các chuẩn mực xã hội và định...


Xu hướng

Sự quan trọng của con người đối với sự thành công của kỹ thuật số trong tương lai

Với liên minh Internet lấy con người làm trung tâm, một số nhân vật như Vint Cerf, Mei Lin Fung, Marci Harris, Ray Wang, Eric Rasmussen, Lin Wells, An...

Post Video Post Pic

Tranh luận

Chuyển đổi số: Thách thức và hành động

Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. ...

Post Video Post Pic

Tranh luận

Bắt kịp chuyển đổi kỹ thuật số: Từ lí thuyết đến hành động

75% các chương trình chuyển đổi thất bại do sự phản kháng của nhân viên và thiếu sự hỗ trợ quản lý. Dưới đây là cách giúp cho quá trình chuyển đổi kỹ ...

Post Video Post Pic

Tranh luận

Chuyển đổi số hay tụt hậu, thách thức sống còn DN Việt

Thế giới đang trong giai đoạn chuyển đổi số của tiến trình không thể đảo ngược: công nghệ số - chuyển đổi số - kinh tế số - kỷ nguyên số....

Post Video Post Pic

Xu hướng

Năm yếu tố quan trọng tạo nên tư duy chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số đang trở thành chủ đề nóng trong mọi diễn đàn. Nghiên cứu gần đây của IDG cho thấy gần 90% các tổ chức có kế hoạch áp dụng các ...

Post Video Post Pic

;